Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:1291 Förordning om ändring i förordningen (2018:1747) om viss underrättelseskyldighet för Kriminalvården 2020-12-23
2020:1290 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2020-12-23
2020:1289 Förordning om ändring i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 2020-12-23
2020:1288 Förordning om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2020-12-23
2020:1287 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 2020-12-23
2020:1286 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2020-12-23
2020:1285 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 2020-12-23
2020:1284 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2020-12-23
2020:1283 Förordning om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension 2020-12-23
2020:1282 Förordning om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer 2020-12-23
2020:1281 Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga 2020-12-23
2020:1280 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt 2020-12-23
2020:1279 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749) 2020-12-23
2020:1278 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 2020-12-23
2020:1277 Lag om ändring i totalförsvarsdatalagen (2020:151) 2020-12-23

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404