Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Om Svensk författningssamling

I Svensk författningssamling (SFS) kungörs lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Även meddelanden, s.k. tillkännagivanden, får införas om de bör komma till allmän kännedom och om de inte lämpligen kan lämnas i någon annan form.

Författningarna på denna webbplats anses kungjorda i och med publiceringen. Författningarna presenteras som de ser ut vid tidpunkten för publicering, dvs. i sin ursprungsversion. Om en författning har rättats finns också den eller de rättade sidorna här. Mer information om en författning finns i Regeringskansliets rättsdatabaser.

Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i sin officiella och autentiska version i den tidigare tryckta versionen av SFS och är inte publicerade på webbplatsen

Elektronisk stämpel

På webbplatsen finns den officiella och autentiska versionen av författningar som kungörs i SFS. Detta säkerställs bl.a. genom att varje författning är försedd med en elektronisk stämpel som visar att författningen inte har ändrats efter publiceringen. För att kontrollera en elektronisk stämpel behöver du ha en dator med programvara för validering av digitala certifikat.

Kungörande på annat sätt än i SFS

Om utomordentliga förhållanden kräver det får regeringen besluta att en författning ska kungöras på något annat sätt än i SFS. Författningen kan då kungöras på en annan webbplats, i första hand www.msb.se, eller i radio eller tv.

Olika sätt att få rättsinformation

Rättsinformation är ett samlingsbegrepp för lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten, rättsfall och annat material som styr rättstillämpningen eller informerar om gällande rätt. Rättsinformation om kungjorda lagar och förordningar finns i Regeringskansliets rättsdatabaser. Där finns författningarna i fulltext med införda ändringar – den konsoliderade versionen – och ett författningsregister. I registret finns information om ändringar, ikraftträdanden, hänvisningar till förarbeten m.m. Författningar som inte gäller längre finns också med i registret. Samma rättsinformation går att få via det offentliga rättsinformationssystemet Lagrummet. Författningarna i den tidigare tryckta versionen av SFS visas i pdf-format i databasen Svensk författningssamling i tryckt format.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Lagrummet

Svensk författningssamling i tryckt format, fr.o.m. 1 april 2018

Svensk författningssamling i tryckt format, t.o.m. 31 mars 2018

 

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404