Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:442 Förordning om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk 2024-06-12
2024:441 Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service 2024-06-12
2024:440 Förordning om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården 2024-06-12
2024:439 Förordning om statligt stöd för köp av testutrustning för funktionstest av lantbrukssprutor 2024-06-12
2024:438 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 2024-06-12
2024:437 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 2024-06-11
2024:436 Förordning om upphävande av förordningen (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet 2024-06-11
2024:435 Förordning om upphävande av förordningen (2015:137) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval 2024-06-11
2024:434 Förordning om upphävande av förordningen (2017:1265) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2024-06-11
2024:433 Förordning om upphävande av förordningen (2018:2069) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet 2024-06-11
2024:432 Förordning om upphävande av förordningen (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval 2024-06-11
2024:431 Förordning om upphävande av förordningen (2021:1313) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 2024-06-11
2024:430 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet 2024-06-11
2024:429 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 2024-06-11
2024:428 Förordning om ändring i förordningen (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 2024-06-11

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404